facebooktwittermail d

Budet från Danish Agro

På måndag kl 10.30 kan framtiden för Kalmar Lantmän avgöras. Då inleds den extrastämma som ska ta ställning till de tre förslag som ligger på bordet och innebär tre olika vägval.

I våras nobbade Kalmar Lantmän en fusion med Lantmännen. En nyvald styrelse fick i uppdrag att sondera terrängen för andra samarbeten och nya partner.

Det resulterade i två konkreta alternativ. Antingen ett samarbete med Lantmännen i ett gemensamägt bolag och bli återförsäljare, eller att stå kvar på egna ben, men söka samarbeten med internationella partner.

Enligt flera källor handlade det primärt om ett holländskt företag.

350 miljoner kronor

Så var också situationen fram till för ett par veckor sedan då Danish Agro överraskande blandade sig i leken med ett kontantbud på hela verksamheten.

I dag vill ingen på Kalmar Lantmän prata om storleken på det danska budet, men enligt uppgift till ATL handlar det omkring 350 miljoner kronor i en första omgång och 150 miljoner kronor vid ett senare tillfälle.

Det skulle innebära att enskilda medlemmar kan kvittera ut upp till en miljon kronor om budet går igenom.

Tre alternativ

Nu ligger tre alternativ på bordet. På flera möten, det senaste i Färjestaden i tisdags kväll, har medlemmarna fått information och kunnat diskutera de olika alternativen. Nu är det upp till styrelsen att samla intrycken och komma fram till en rekommendation till extrastämman på måndag.

Frank Andersson, tillförordnad vd på Kalmar Lantmän, håller korten tätt intill kroppen och vill inte tala om vilket alternativ han själv förordar.

– Det finns plus och minus i alla tre. Säljer vi till Danish Agro blir det en engångsintäkt, men sedan finns inget kvar. Lantmännen-alternativet med ett samägt bolag på fodersida och foderutveckling, ger möjlighet till framtida avkastning men där det finns ekonomiska risker. Detsamma gäller om vi jobbar ihop med utländska partner, säger han.

Ytterligare konkurrenter

När det gäller potentiella utländska samarbetspartner är det aktörer som i dag inte finns i Kalmars Lantmäns krets, men som styrelsen sökt kontakt med under sin sonderingsrunda.

Danish Agros inträde i Kalmar kommenterar Frank Andersson med att det skulle medföra att konkurrensen skruvas upp.

– Ja, initialt i alla fall. Danish Agro har ambitionen att hantera ett större geografiskt område i södra Sverige än vi varit verksamma inom. I ett lantbrukarperspektiv innebär det att vi får in ytterligare en aktör som konkurrerar med Svenska Foder och Lantmännen, säger Frank Andersson.

"Det vet man aldrig"

Extrastämman hålls på måndag i Kalmar och de olika alternativen är fortfarande rörlig materia som kan komma att sockras för att bli mer attraktiva.

– Jag kan konstatera att det är flera dagar kvar och det är inte omöjligt att det kommer in förändringar i åtminstone två av alternativen. Det vet man aldrig. Sedan får vi se på måndag om stämman är beredd att fatta beslut eller om man vill avvakta och inhämta mer information, säger han.

Danish Agro vill inte kommentera sitt bud innan stämman men säger generellt att man vill växa i Sverige.

– Vi är redan i Sverige genom Swedish Agro och vi vill gärna bli starkare, säger Søren Møgelvang Nielsen, kommunikationsdirektör på Danish Agro. 

 

RELATERAT: "Bättre sälja till Danish Agro"