facebooktwittermail d

Bud har lagts på Kalmar Lantmän

Ett bud har lagts på Kalmar Lantmän. Budgivarens namn är inte offentligt men Kalmar Lantmäns styrelse har beslutat att låta medlemmarna rösta om budet.

– När styrelsen får ett sådant här bud kan de antingen förkasta det eller låta medlemmarna bestämma. Vi har valt att låta medlemmarna besluta om saken, säger Frank Andersson tillförordnad vd på Kalmar Lantmän till ATL.nu.

Allt sedan fusionen med stora Lantmännen sprack i våras, sedan medlemmarna röstat nej, har diskussioner pågått om hur Kalmar Lantmän ska möta framtiden. Ska de klara sig själva eller samarbeta med andra partners? Nu har alltså en intressent lagt ett bud på hela verksamheten.

Enligt uppgifter till Barometern är det DLA Agro som lagt budet. Men Frank Andersson vill inte kommentera vem som lagt det. 

Flera medlemsmöten

På måndag och tisdag nästa vecka hålls medlemsmöten hos Kalmar Lantmän.

Måndag 2 november möts fullmäktige och sedan hålls en extra stämma där beslutet tas.

– Jag blev inte direkt överraskad av budet, säger Frank Andersson. Vi har fört diskussioner under en längre tid med olika partners och då har den här intressenten beslutat sig för att lägga ett bud på hela verksamheten.

Kommer att upplösas

Om beslutet blir att sälja kommer Kalmar Lantmän, som är en ekonomisk förening med drygt 1 900 medlemmar - att upplösas. Medlemmarna får ut betalning i förhållande till sitt insatskapital eller kan omvandla det till aktier i det nya bolaget.

Det var 22 juni som Kalmar Lantmäns fullmäktige röstade för att ”utveckla affären på egen hand, genom att renodla och kraftsamla, strukturera och effektivisera". Förslagen, om att släppa in Lantmännen eller Swedish Agro som minoritetsägare förkastades.