facebooktwittermail d

Bucht vill inte betala för att mjölka mindre

På måndag ska ett nytt åtgärdspaket tas fram i EU för att mildra krisen för de europeiska mjölkbönderna. Men idén om strypt spene för att få ned mjölkproduktionen i vissa länder är inget som landsbygdsminister Sven Erik Bucht välkomnar.

Sven Erik Bucht.
Sven Erik Bucht. FOTO: HANS DAHLGREN

Sven Erik Bucht ska inte själv delta på jordbruksministermötet i Bryssel på måndag utan skickar istället sin statssekreterare Elisabeth Backteman. Ett av förslagen för att mildra den pågående mjölkkrisen är att betala extra till mjölkbönder som frivilligt går med på att minska sin produktion, skriver TT.

"Jättemärkligt"

Sven Erik Bucht värjer sig mot förslaget och säger att EU:s pengar inte ska gå till dem som faktiskt ökat produktionen. Han beskriver förslaget som "jättemärkligt".

– Vi stödjer frivilliga begränsningar men inte att man använder pengar från EU-budgeten till det. De här pengarna ska inte gå till att betala de som ökat produktionen, säger Bucht till TT.

Sjunkande mjölkpriser

De svenska mjölkbönderna dras just nu med ekonomiska problem på grund av minskad efterfrågan och överproduktion i Europa med sjunkande mjölkpriser som följd.

Det är främst den minskade efterfrågan från Kina samt Rysslands bojkott av europeiska livsmedel som ytterligare försvårat situationen för Europas mjölkbönder.

"I så fall frivilligt"

Det tuffa prisläget på marknaden har redan gjort att produktionen sjunkigt i Sverige. Att ytterligare minska produktionen på grund av ett nytt EU-beslut skulle inte göra situationen enklare.

– Vi har redan dragit ned på mjölkproduktionen i Sverige så det är inte vi som ska göra det. Därför ställer vi oss tveksamma till sådana förslag även om det är troligt att något sådant kommer att presenteras på måndag, säger Helena Jonsson, förbundsordförande på Lantbrukarnas riksförbund.

– Att begränsa utbudet kan visserligen hjälpa till att upprätthålla balansen på marknaden och leda till att mjölkpriserna stiger. Men vi vill i så fall att det ska vara frivilligt och inte vara en tvingande åtgärd, säger Helena Jonsson.

Tidigare gårdsstöd

Sven Erik Bucht driver även frågan om tidigare utbetalningar av gårdsstödet för att underlätta för svenska mjölkbönder. Några andra ekonomiska lösningar utöver det har han inte tagit med i budgeten.

– Vi är ju självklart också för tidigare utbetalningar, men det ger ju inga extrapengar eller nya pengar, och det löser inte mjölkkrisen, säger Helena Jonsson.

Fler krisförslag

Andra åtgärder som Helena Jonsson anser att staten kan ta till för att hjälpa svenska bönder ur krisen är djurvälfärdsersättning, minskade arbetsgivaravgifter och egenavgifter och även att minska den nationella särbeskattningen. 

– Vi har en så mycket bättre djurvälfärd i Sverige jämfört med många andra länder. Kostnaderna för det skulle kunna kompenseras genom en djurvälfärdsersättning. Sen är det viktigt att svenska regeringen använder och medfinansierar de åtgärder som kommissionen ger möjlighet till på bästa sätt för svenska mjölkbönder, säger hon.

– Verktyg som kan komma i fråga är höjda tak för deminimis, någon typ av ersättning för minskad produktion och nationella kuvert med krav om medfinansiering, säger hon.