facebooktwittermail d

Bucht träffar skogsnäringen

Det nationella skogsprogrammet är ämnet i dag i Växjö när drygt ett hundratal personer från skogsnäringen i södra Sverige samlas på Linnéuniversitetet i Växjö för att träffa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Växjö är hans andra stopp i det han kallar en dialogturné. Genom sammankomster med människor från skogsnäringen i hela Sverige vill han samla in idéer och förslag till arbetet med det nationella skogsprogrammet.

- Vi vill få så mycket synpunkter som möjligt kring det här, sa Sven-Erik Bucht.

Visionen för programmet är att skogen är det gröna guldet som ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Skogen ska också bidra till utvecklingen av en växande bioekonomi.

- Men det räcker inte med mål och visioner. I nationella skogsprogrammet måste det också finnas en handlingsplan så vi skapar verkstad. Det måste hända saker och därför är det viktigt att släppa lite av politisk strategi så att vi hittar en någorlunda gemensam riktning. Om alla går åt samma håll blir det verkstad.