facebooktwittermail d

Bucht om dieselskatten

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht är mitt uppe i att lägga ut långsiktiga tillväxtplaner för svensk livsmedelsindustri, men mer närliggande problem som krisen inom mjölken pockar på ministerns uppmärksamhet.

– Vi är mitt uppe i ett intensivt budgetarbete just nu och vi kan snart presentera delar av den och vi tittar på olika saker. En del saker har vi gjort, men det kommer mer, säger Sven-Erik Bucht, i en kort paus i det speed-datingprogram han har med svenska livsmedelsrepresentanter och var resultat sedan ska bidra till att forma en svensk livsmedelsstrategi.

"Tittar på det"

Landsbygdsministern vill inte gå in på detaljer som till exempel dieselskatten som ger svenska mjölkbönder en avsevärd konkurrensnackdel visavi utlandet.

– Vi tittar även på det, säger landsbygdsministern.

ATL: Men är det politiskt möjligt att göra något där? Frågan har ju varit uppe länge?

– Jag ska be att få återkomma, säger Sven-Erik Bucht.

Större tillgång än efterfrågan

Men landsbygdsministern betonar att mjölkkrisen inte bara är svensk utan global och till största delen orsakad av en långt större tillgång än efterfrågan på mejeriprodukter i världen.

Han betonar också det gemensamma ansvaret alla parter har för att lösa detta och menar att näringen själv har en hel del ogjort, inte minst med att hävda svenska mervärden och ta betalt för dem.

Svenska ståndpunkten

Sven-Erik Bucht vill inte heller i dag kommentera hur han kommer agera vid EU:s jordbruksministermöte den 7 september och som har mjölkrisen på agendan.

– Jag har inte sett ännu vilka frågor jordbrukskommissionären tänker ta upp på mötet, och jag vill se dem innan jag säger något. Jag kommer att presentera den svenska ståndpunkten inför EU-nämnden den 4 september.

Erlandssons förslag

Av den anledningen säger han heller inget om ifall han stödjer förre landsbygdsminister Eskil Erlandssons förslag att EU bör agera med intervention av mejeriprodukter för att hålla priser uppe.

– Jag slår inte ifrån mig men jag säger inte heller ja i dagsläget. Men när det gäller intervention så har den svenska regeringen varit väldigt återhållsam, oavsett regering, säger Sven-Erik Bucht.

Han säger också att länder i Baltikum och Finland som drabbats hårdast relativt sett har fått stöd av EU.

Något finansiellt stöd från EU har svenska mjölkbönder inte fått.