facebooktwittermail d

Bucht nöjd med krispaketet

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht anser att EU-kommissionens förslag till åtgärder för prispressade bönder är omfattande och bra.

– Att man tar ett sådant krafttag är lovvärt. Det är ändå ett väldigt stort belopp, kommenterar landsbygdsministern EU-kommissionens krispaket på 500 miljoner euro.
Sven-Erik Bucht har dock många frågor kvar innan han är helt redo att skriva under på paketet. Varifrån pengarna ska tas, och hur de ska fördelas, till exempel.

– Det måste vara rättvist fördelat.

Vad ministern menar med rättvist är inte alldeles klart, mer än att inget land ska bli utan de extra direktstöd till mjölkproducenter som EU-kommissionen lovar. Innan det finns mer information om hur mycket pengar som finns till det direktstödet, och hur det ska fördelas mellan EU:s medlemsländer vill Sven-Erik Bucht inte säga något om hur det ska fördelas inom Sverige.
EU-kommissionen vill göra det upp till medlemsländerna att bestämma så mycket som möjligt om vilka prioriteringar som ska göras i fördelningen av extrapengarna.

– Vi får fundera på hur vi ska använda pengarna så att de träffar rätt och det blir effektivt, säger Sven-Erik Bucht.

Oklart med tidigare stöd

Hur EU-kommissionens beslut att öka andelen stöd som kan betalas ut redan den 16 oktober påverkar svenska bönder kan landsbygdsministern inte heller säga. I slutet av förra veckan meddelade Jordbruksverket att de första gårdsstöden, och de direktstöd som tillhör samma kassa, kommer i mitten av december. Det är så tidigt det går, enligt Jordbruksverket, med hänsyn till IT-system och de administrativa krav som EU:s lagar ställer.

Hur Jordbruksverket och länsstyrelserna skulle klara att utnyttja möjligheterna till att betala ut stöden två månader tidigare vet inte landsbygdsministern. Men han vet att många andra länder har samma problem med utbetalningarna som Sverige. Landsbygdsministern hoppas på att EU-kommissionen kan lätta på kontrollkraven.

– Jag utgår från att de inser att man måste vara flexibel.

Mer detaljer i veckan

När representanter för jordbrukskommissionären talade om frågan gav de inga tecken på att EU-kommissionen skulle sänka ribban för kontroller och administration. Stöden kan bara betalas ut tidigare om de vanliga kraven uppfylls.
De närmare detaljerna kring paketet kommer att utformas närmare i diskussioner mellan EU-kommissionen och medlemsländerna under den kommande veckan.