facebooktwittermail d

Bucht: Nedskärning i landsbygdsprogram "felräkningspengar"

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) tycker inte att regeringen ger med ena handen och tar med den andra när den använder pengar ur landsbygdsprogrammet för att finansiera mjölkkrisstödet.

Som ATL.nu skrev i går så tar regeringen 38 miljoner kronor ur landsbygdsprogrammet för att betala hälften av de nationella medlen som används för krisstödet till mjölkproducenter. Sven-Erik Bucht vill inte se det som ett nollsummespel för bönderna.

– Det blir definitivt en nettoförbättring för mjölkbönderna. Sedan är ju inte landsbygdsprogrammet bara böndernas pengar, säger landsbygdsministern.

221 miljoner

I höstas angav landsbygdsministern att krisstödet skulle finansieras med pengar som avsatts för de kreditgarantier för jordbruket som aldrig blev av. Nu säger Sven-Erik Bucht att det bara gällde de 20 miljoner kronor som betalades ut före årsskiftet. I höstbudgeten fanns det 221 miljoner kronor avsatta för kreditgarantierna.

"Betalas ut i juni"

I vårändringsbudgeten konstateras det att minskningen påverkar "omfattningen av de verksamheter som finansieras från anslaget." Men Sven-Erik Bucht kan inte säga vilka åtgärder som kan bli aktuella att skära ned. Han ifrågasätter att 38 miljoner mindre ens kommer att märkas i ett program på runt 5 miljarder om året.

– Det kan vara felräkningspengar i landsbygdsprogrammet.

Den resterande delen av krisstödet för mjölkbönder, ungefär 69,5 miljoner, ska betalas ut i juni i år.