facebooktwittermail d

Bucht: Kreditgarantierna var aldrig reda pengar

Landsbygdsministern har inga nya användningsområden för de 500 miljoner som skulle gå till kreditgarantier.

I förra veckan meddelade Näringsdepartementet att de av bankerna hårt kritiserade statliga kreditgarantierna inte kommer att sjösättas.

Vid ATL:s utfrågning av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på Elmia ställde tidningens debattredaktör och ledarskribent Tord Karlsson frågan vad som händer med de 500 miljoner som regeringen budgeterat för kreditgarantierna.

– Jag tror du vet att en kreditgaranti man ställer på 500 miljoner inte är reda pengar, svarade landsbygdsministern.

Extrapengar

Att garantierna varit ett av landsbygdsministerns flaggskepp under mjölkkrisen, och att regeringen ändå måste ha räknat med att en del av pengarna skulle gå åt, kom inte upp under intervjun.

Kanske läggs en del av de resurserna på de 76 miljoner som regeringen skjuter till EU:s krisstöd på lika mycket. Landsbygdsministern ville på Elmia inte säga var de pengarna ska tas ifrån, bara att det läggs till 20 miljoner i år, och 56 miljoner i vårbudgeten nästa år.

– Exakt hur det kommer att se ut, det kan jag inte säga i dag.

Tjuvnypet mot Borg

Under intervjun, där ATL:s chefredaktör Lilian Almroth vidareförmedlade läsarfrågor, uttryckte Sven-Erik Bucht även allmänt stöd för regionalt förankrade beslut om rovdjur, utan att gå närmare in på om det är något i dagens system som bör förändras.

Några omedelbara planer på att se över älgförvaltningen i skenet av intressekonflikter mellan skogsägare och jägare finns det inte heller.

Landsbygdsministern passade på att ge ett tjuvnyp till förre finansministern Anders Borg, som fällde det ökända citatet om att svenskt jordbruk som industri inte har någon framtid.

– Jag tror på svenskt produktionsjordbruk, och vet ni vad, Sveriges nuvarande finansminister tror också på svenskt produktionsjordbruk.