facebooktwittermail

Bucht: Jobba på landsbygden - slipp studielån

Sven-Erik Bucht vill skriva av studieskulderna - till den som tar jobb på landsbygden.

Sven-Erik Bucht vill använda den norska modellen med bland annat avskrivningar av studieskulder till den som tar jobb på landsbygden.
Sven-Erik Bucht vill använda den norska modellen med bland annat avskrivningar av studieskulder till den som tar jobb på landsbygden. FOTO: ANN LINDÉN

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht utlovar fler satsningar på den svenska landsbygden. Det kommunala skatteutjämningssystemet är under utredning och i januari presenterar landsbygdskommittén sitt slutbetänkande med målet att skapa en sammanhållen landsbygdspolitik.

Sven-Erik Bucht är övertygad om att landsbygden behöver riktade ekonomiska stöd och tittar på Norge som i olika former har lösningar som skatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter i glesbygd och nedskrivning av studieskulder för den som tar anställning i en kommun på landsbygden.

NSD frågar: Någon särskild åtgärd du sneglar extra på?

- Det finns ju avskrivningar av studiestöd, det skulle kunna vara ett sätt att locka till sig kompetens ut på svensk landsbygd. Det finns problem i många kommuner och företag som finns på landsbygden, de har svårt att få kvalificerad arbetskraft och då skulle det kunna vara ett sätt att stimulera, säger Sven-Erik Bucht till NSD.

Sven-Erik Bucht säger vidare att i 2017 års budget kommer bland annat "en massa" pengar att avsättas till bredband, så först i 2018 års budget kan det bli aktuellt med fler satsningar på landsbygden.

Fakta studiestöd och landsbygd

Enligt Centrala studiestödsnämnden (CSN) hade cirka 1,5 miljon svenskar studieskulder den 1 januari 2016. Den sammanlagda skulden var 207 miljarder kronor.

Jordbruksverket definierar landsbygd kommuner som har en befolkning på färre än 30 000 invånare, bor det dessutom mindre än fem invånare per km2 räknas det som gles landsbygd.

Enligt denna definition så delas Sveriges 290 kommuner in i 33 glesa landsbygdskommuner, 164 landsbygdskommuner, 46 stadsområden och 47 storstadsområden. Enligt definitionen så bor 34 procent av Sveriges befolkning på landsbygden.

Källa: Jordbruksverket