facebooktwittermail d

Bucht fick ensamtid med jordbrukskommissionären

Sven-Erik Bucht lyfte de svenska mjölkproducenternas svåra situation när han talade med jordbrukskommissionär Phil Hogan. Ska det sättas in åtgärder måste de omfatta alla EU-länder, var budskapet till kommissionären.

På tisdag eftermiddag sällade sig landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till den allt längre rad av ministrar som sett till att få lite ensamtid med EU:s jordbrukskommissionär inför nästa veckas extrainsatta ministerråd.

– Jag kände att det var väldigt viktigt att ha ett möte bara med honom, utan andra närvarande från andra länder. Det är mycket lättare att komma ner till mötet om man haft ett sådant här samtal direkt med kommissionären. Jag tror förståelsen för vår problematik är betydligt större då.

"Situationen är alarmerande"

Under det runt 30 minuter långa telefonsamtalet med irländaren vinnlade sig Sven-Erik Bucht om att få fram att de svenska mjölkbönderna är i samma kris som kollegorna i andra länder.

– Situationen är väldigt alarmerande. Jag förklarade även hur betydelsefull mjölknäringen är för svenskt lantbruk, att den är basen, säger Sven-Erik Bucht till ATL.

Landsbygdsministern hade inga konkreta förslag på vilka åtgärder Sverige vill se för att stötta mjölkbönderna att skicka vidare till jordbrukskommissionären. Budskapet var på en mer principiell nivå.

– Jag var noga med att påpeka att det man gör på EU-nivå måste vara generella åtgärder, de måste omfatta alla länder. Man kan inte gå in i enskilda länder, då stärker man bara problematiken i andra länder.

Mer konkreta

Andra ministrar har varit mer konkreta i sina förslag till jordbrukskommissionären. Lettlands jordbruksminister har till exempel bett om 50 miljoner euro för att kompensera landets mjölk- och grisproducenter för det ryska importstoppet. Sven-Erik Bucht anser inte att det finns någon anledning att lägga mer resurser på att stötta de som drabbats hårdast av förlorad marknad i Ryssland.

– De åtgärderna är gjorda, för ett år sedan, som en engångsinsats. Nu är det en kris samtliga 28 länder.

Förstående

Sven-Erik Bucht uppfattade jordbrukskommissionären som förstående till den svenska situationen och positivt inställd till principen om att eventuella åtgärder måste vara riktade mot samtliga medlemsländer.

Phil Hogan avslöjade dock inget närmare om vilka förslag han tänker lägga på jordbruksministerrådet i Bryssel på måndag.

"Privat lagring bättre"

På näringsdepartementet i Stockholm jobbar man enligt landsbygdsministern nu som bäst med att förbereda den svenska positionen på mötet. Det är redan nu tydligt, och knappast förvånande, att Sverige inte gillar tanken på höjt interventionspris, vilket en del länder förespråkar.

– I så fall är privat lagring möjligen bättre.

 

LÄS MER: Hogan utlovar konkreta åtgärder