facebooktwittermail d

Brunnby satsar på tema om förädling

Suget efter att förädla mat och dryck på den egna gården växer. Därför är livsmedelsförädling ett eget tema på Brunnbymässan.

Ylva Belin, initiativtagare till satsning på livsmedelsförädling på Brunnbymässan, och rådgivare på Hushållningssällskapet.
Ylva Belin, initiativtagare till satsning på livsmedelsförädling på Brunnbymässan, och rådgivare på Hushållningssällskapet. FOTO: HUSHÅLLNINGSÄLLSKAPET

Fler och fler producenter tar steget och förädlar råvaror från den egna gården. Men många står i startgroparna och avvaktar med att ta steget.

– Jag märker att det finns ett stort intresse för livsmedelsförädling. Det är många lantbrukare som vill komma igång och som undrar över hur det ska gå till. Det finns kunskapsluckor och om hur alla steg ska tas för att komma igång, säger Ylva Belin, rådgivare på Hushållningssällskapet och initiativtagare till satsningen.

Eget tema

Brunnby Lantbrukardagar har i år livsmedelsförädling som ett eget mindre tema på mässan.

Ett tiotal företag visar upp professionell utrustning för bland annat småskaliga mejerier, musterier och bryggerier men också lösningar för hur man ska sätta etiketter på sina produkter.

Eldrimner, ett nationellt resurscentrum för mathantverk, leder bland annat ett panelsamtal om hur småskalig livsmedelsproduktion ska lyfta.

Ylva Belin ser stora möjligheter med att förädla råvaror och lyfter särskilt fram potentialen i att tillverka egna drycker.

– Drycker blir lätt lite bortglömda. Det är synd. De har ett högt förädlingsvärde och där finns en möjlighet till lönsamhet av den anledningen, säger Ylva Belin.

Mer kan göras lokalt

Ett exempel på gröda är maltkorn. Antalet småskaliga ölbryggerier i Sverige har på några decennier gått från några få till drygt 400 stycken i år. Men en stor del av mältningen, som behövs till öltillverkningen, görs fortfarande utomlands.

– Vi har jättegoda förutsättningar för att odla maltkorn i Mälardalen, men vi skickar mycket utomlands för mältningen. Det skulle vara en otrolig möjlighet om mikrobryggerierna kunde använda lokala råvaror. Om det fanns möjlighet att mälta på fler ställen skulle det kunna gå, avslutar Ylva Belin.