facebooktwittermail d

Bruks fördubblar i Bollnäs

Bruks försäljning av mobila flishuggare har de senaste två åren fördubblats. Därför utökar bolaget kapaciteten vid anläggningen i Bollnäs.

Den nya monteringsanläggningen omfattar cirka 4 000 kvadratmeter och sysselsätter cirka 20 personer, inklusive leverantörer, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Försäljningen av mobila flishuggare har sedan 2008 ökat från 55 miljoner kronor till 100 miljoner kronor under 2010.

Ser ljust ut


- Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan inom det mobila segmentet både i Sverige och internationellt, säger affärsområdeschef Ola Galfvensjö.

Koncernens försäljning har under årets två första månader ökat med 110 procent jämfört med samma period i fjol och den närmaste tiden ska ett 20-tal tjänstemän nyanställas.

Bruks specialiserar sig på process- och materialhanteringsutrustning för träfiberråvara. Kunderna finns inom bland annat bioenergi-, pappers-, sågverks- och boardindustrin. ATL.nu