facebooktwittermail d

Brukade arealen i skogen minskar

Räknat på produktiv mark skyddar Sveriges skogsägare större areal genom frivilliga avsättningar och hänsynsytor, än staten gör genom formellt skydd.