facebooktwittermail

Brukade arealen i skogen minskar

Räknat på produktiv mark skyddar Sveriges skogsägare större areal genom frivilliga avsättningar och hänsynsytor, än staten gör genom formellt skydd.

Tät och grön trollskog.
Den 60 hektar stora Strussjöskogen i Östergötland har Naturvårdsverket köpt av Holmen för att göra till naturreservat. FOTO: JENS JOHANNESSON (LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND)/NATURVÅRDSVERKET

I dagarna släpptes den årliga rapporten med det otympliga namnet ”Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark”. Bakom statistiken över skogsmark står SCB i samarbete med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.