facebooktwittermail d

Brukad skog ger större klimatnytta

Kolförrådet ökar i de mest intensivt brukade områdena i det nordliga barrskogsbältet, men är relativt oförändrat i mindre intensivt brukade skogar. Det visar en ny rapport från en internationell forskargrupp.