facebooktwittermail d

”Bruka mer skog – inte mindre”

EU-kommissionens förslag är förödande både för klimatet och för skogsindustrin, skriver MUF:s förbundsordförande Matilda Ekeblad och förbundsstyrelseledamot Johannes Thernström.

Skogsbruket är framtiden och EU-kommissionen bör ändra inställning, skriver företrädare för MUF.
Skogsbruket är framtiden och EU-kommissionen bör ändra inställning, skriver företrädare för MUF. FOTO: ANDERS GOOD / TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

För en tid sedan släppte EU-kommissionen sitt förslag till taxonomi som ska styra investeringar till gröna och hållbara verksamheter. Taxonomin kommer fylla en viktig funktion i EU:s framtida klimatarbete, men som förslaget ser ut i dag kan det äventyra den gröna omställningen.

Stora delar av det svenska skogsbruket riskerar att inte klassificeras som klimatvänligt och hållbart. Skogen är nyckeln i klimatomställningen och förslaget innebär större svårigheter att bedriva ett grönt skogsbruk.

Ska vi nå klimatmålen behöver vi minska utsläppen. För att lyckas med det krävs en offensiv och resultatinriktad klimatpolitik.

Riktningen är rätt med ett kvalificeringssystem för verksamheter i EU men det nuvarande förslaget missar målet. Förslaget innebär en enorm administrativ börda, främst för mindre skogsägare.

För att ett skogsbruk ska räknas som grönt i taxonomin behöver skogsägare med över 13 hektar skog göra en analys av effekten av åtgärder i skogen. Dessutom behövs en skogsbruksplan där en översyn görs vart tionde år. Detta är hårdare krav än vad som ställs på svenska skogsägare i dag som redan tampas med klåfingriga regleringar.

Regeringen har misslyckats med att stå upp för svenska skogsbruket i EU. Antagligen för att den inte förstår vilken klimatnytta som det svenska skogsbruket bidrar till.

I klimatdebatten har skogens betydelse länge underskattats, ofta hörs det att vi behöver låta den svenska skogen stå. Senast av Miljöpartiets språkrör som gick ut med att de vill dubblera mängden skyddad skog. Det är helt fel väg att gå.

Vi behöver bruka mer skog, inte mindre.

Svensk skog binder nästan lika mycket koldioxid som hela landets samlade utsläpp. Träden binder mer koldioxid när de växer, för när de väl slutat att växa så släpper träden ut lika mycket koldioxid som den binder. Vilket gör att skogen inte längre genererar lika stor klimatnytta.

För att klara av klimathotet krävs därmed en växande skog. För varje brukat träd planteras cirka två nya träd i genomsnitt. Genom att aktivt bruka skogen har mängden skog fördubblats på 100 år.

En brukad skog hjälper oss dock inte enbart med att minska utsläppen utan också ställa om till en fossilfri värld. Då vi även kan utvinna förnybart biodrivmedel från skogen. För klimatets skull kan vi inte låta skogen stå och vara obrukad.

För att klara av klimatomställningen behöver skogsbruket anses som klimatvänligt och hållbart och skogsägarna behöver rimliga villkor som stämmer överens med verkligheten. Skall skogsbruket även fortsätta att utvecklas i en mer grön riktning behövs mer investeringar.

EU-kommissionens nuvarande förslag riskerar att rikta bort kapital från skogsbranschens gröna utveckling. Det hade varit förödande både för klimatet och för skogsindustrin.

Skogsbruket är framtiden och EU-kommissionen bör ändra inställning och inse att skogen är nyckeln till att klara klimatomställningen.

Matilda Ekeblad

förbundsordförande MUF

Johannes Thernström

förbundsstyrelseledamot MUF

LÄS MER OM TAXONOMIN:

Lägre krav på skogsbruket i förslag till hållbarhetskriterier

Taxonomiförslaget möts av kritik – från alla håll

”EU-förslaget en attack på svenska skogsägare”

Banker och skogsbolag kritiska till hållbarhetskriterier

”Miljöpartiets syn på skogen smittar av sig”

”Taxonomin – en attack på svensk skogspolitik”