facebooktwittermail d

Två generationer vässar mjölkgårdens hållbara profil

Brokagärde

Familjen Anderssons lantbruk har ställt om till plöjningsfritt och en tydlig profilering av gårdens mejeriprodukter.

– Vi vill ta vara på intresset som finns bland konsumenter för hållbar matproduktion i alla led, säger Amanda Andersson.