facebooktwittermail d

Brittisk byggsektor kräver särskilda Brexitregler

Brittiska byggindustrin oroar sig för Brexit. Under en övergångsperiod kräver den tullfrihet för importvaror till byggindustrin, däribland trävaror från Sverige.

Oron är stor inom brittisk byggindustri inför det stundande utträdet ur EU.
Oron är stor inom brittisk byggindustri inför det stundande utträdet ur EU. FOTO: MOSTPHOTOS

Den brittiska byggindustrin måste ha hög prioritet i förhandlingarna om Brexit, eftersom byggindustrin har en viktig roll i att nå regeringens mål om en miljon nya hem till 2020, enligt det brittiska nyhetsbrevet Building Magazine som har frågat över 2000 i byggbranschen vad som är viktigt inför Brexit.

Andra krav som byggindustrin ställer på den brittiska regeringen, är att den ser till att det under en övergångsperiod inte blir några tullar eller gränser för alla produkter som behövs till byggindustrin. Övergångsperioden bör vara upp till fem år.

Viktig marknad för Sverige

Storbritannien är en viktig marknad för svenska skogsprodukter. För svenska sågverksföretag är det den enskilt största marknaden. Förra året exporterades 2,7 miljoner kubikmeter sågade och hyvlade trävaror till Storbritannien, vilket är 21 procent av all trävaruexport, enligt statistik från SCB som branschorganisationen Skogsindustrierna bearbetat.

Tullar kan ha stor inverkan på lönsamheten i exporten, dessutom kan de krångla till handeln.

Vill ha fri rörlighet

Ungefär 12 procent av Storbritanniens 2,1 miljoner byggjobbare är från andra länder, majoriteten kommer från andra EU-länder. Inom byggsektorn i London är andelen ännu större, 25 procent. Enligt den undersökning som nyhetsbrevet Building Magazine gjort måste dessa arbetares rättigheter säkerställas.

Byggindustrin vill också se fortsatt fri rörlighet för nyckelprofessioner inom byggindustrin, i alla fall under en övergångsperiod. Därefter behövs permanent en möjlighet för sådana yrkesarbetare att utan större krångel eller hinder arbeta i Storbritannien.