facebooktwittermail

Stora brister i arbete kring vibrationsskador

Åtta av tio arbetsplatser inom mark- och anläggning, smidesverkstäder och verkstäder för fordon och tåg brister i arbetsmiljön vad gäller arbete med handhållna vibrerande verktyg.

Få undersökningar och bedömningar om risker kring vibrationsskador har gjorts på arbetsplatser i Sverige.
Få undersökningar och bedömningar om risker kring vibrationsskador har gjorts på arbetsplatser i Sverige. FOTO: MOSTPHOTOS

Ny statistik från Arbetsmiljöverkets senaste undersökning om vibrationsskador visar flera brister. Totalt har åtta av tio arbetsplatser fått 850 krav att åtgärda. Främst handlar det om att undersöka och bedöma risker kring vibrationsskador som ofta drabbar män inom industri-, bygg- och anläggningsverksamhet.

Myndigheten kommer nu att fokusera mer på vibrationsskador och planerar att inspektera omkring 3 000 arbetsplatser under åren 2018-2020.