facebooktwittermail d

Bristande hygien på Kravslakterier

Bristande hygienrutiner och slaktrester som förvaras i öppna kar. I ett nytt program visar Uppdrag Granskning att Krav-certifierade slakterier har större problem med livsmedelssäkerheten än många andra slakterier.