facebooktwittermail

Bristande hygien på Kravslakterier

Bristande hygienrutiner och slaktrester som förvaras i öppna kar. I ett nytt program visar Uppdrag Granskning att Krav-certifierade slakterier har större problem med livsmedelssäkerheten än många andra slakterier.

På ett av slakterierna hittar Uppdrag granskning en öppen behållare med slaktrester i form av skinndelar, när de är där för att intervjua företrädare för företaget.
På ett av slakterierna hittar Uppdrag granskning en öppen behållare med slaktrester i form av skinndelar, när de är där för att intervjua företrädare för företaget. FOTO: SVT

Slakteriföreträdarna som intervjuas i programmet är tre till antalet, och tillhör några av branschens mindre och mellanstora aktörer.