facebooktwittermail d

”Bristen på veterinärer är oroande”

Distriktsveterinärerna: Vi jobbar dagligen för att ännu fler veterinärer ska vilja arbeta med lantbrukets djur.

FOTO: ISTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

ATL lyfte nyligen fram att veterinärbristen riskerar att leda till att färre vill jobba som distriktsveterinär, och att det i sin tur påverkar möjligheten att ha en konkurrenskraftig djurhållning i hela landet. Distriktsveterinärerna märker av bristen och följer noga debatten. Det är en fråga som påverkar oss i vår vardag och vi arbetar dagligen för att ännu fler veterinärer ska vilja arbeta hos oss och med lantbrukets djur.

Distriktsveterinärerna deltar i branschgemensamma satsningar för att lyfta behovet av att utbilda fler veterinärer med intresse för lantbrukets djur. Vi besöker veterinärstudenter både i Sverige och utomlands och berättar om vårt arbete och vårt uppdrag.

Varje sommar arbetar ett trettiotal veterinärstudenter som tillförordnade veterinärer ute på våra distriktsveterinärmottagningar under sitt sista sommarlov. När vi träffar studenterna efter sommaren och frågar vad de tyckte var roligast så är det många som nämner samma sak: Att träffa alla trevliga bönder.

Att komma ut i verkligheten kan vara omtumlande och intensivt. Men många upplever att arbeta sida vid sida med erfarna kollegor bidrar till en snabb ökning av kompetensen och intresset för lantbrukets djur.

Många återkommer till våra mottagningar direkt efter examen och utvecklas över tid till att bli en del av vår kärntrupp. Distriktsveterinärerna genomför varje år cirka 350 utbildningsdagar för våra veterinärer med inriktning mot lantbrukets djur.

Utbildningarna spänner från akutsjukvård till besättningsrådgivning. Sammanlagt är närmare 100 veterinärer med i någon av våra djurslagsinriktade grupper för nöt, gris, får, fisk och fjäderfä. De arbetar som besättningsveterinärer och erbjuder ViLA och sjukdomsförebyggande rådgivning över hela landet.

När de flesta andra veterinärer avslutar arbetsdagen har Distriktsveterinärerna ett 60-tal veterinärer i beredskap. Beredskapen är en del av vårt riksdagsuppdrag för att säkerställa att alla djur får den vård de behöver när de blir sjuka oavsett tid på dygnet eller var de finns.

Att hålla beredskap dygnet runt är en viktig och krävande del av vår kärnverksamhet. Vi jobbar ständigt med att förbättra förutsättningarna.

För att få beredskapen så bra som möjligt för djurägare och medarbetare behöver rätt antal veterinärer vara i beredskap, på rätt ställen, med rätt stöd och samordning. Mycket har hänt de senaste åren. Till exempel har beredskapstelefonen införts för att avlasta lokala veterinärer.

Distriktsveterinärerna har också en ständig beredskap för landets smittskydd. Då en smittsam djursjukdom bryter ut i landet står vi beredda att leda arbetet på plats som en förlängd arm åt Jordbruksverket. Aktuellt just nu är fågelinfluensan i södra Sverige som är det största utbrottet av en smittsam djursjukdom i Sverige i modern tid.

Vi på Distriktsveterinärerna är oroade över bristen på veterinärer. Vi välkomnar åtgärder för att öka antalet veterinärer i Sverige. Vi arbetar samtidigt målmedvetet för att öka intresset, utveckla arbetsmetoderna och förbättra arbetsmiljön.

Vi vet hur meningsfullt det är att tillsammans med Sveriges bönder arbeta med målet att producera de mest högkvalitativa livsmedlen i världen. Och vi arbetar för att ännu fler veterinärer ska upptäcka hur givande det är att jobba med vårt viktiga uppdrag.

Hillevi Lindström,

chef Distriktsveterinärerna

Carolina Pettersson,

affärsområdeschef Produktionsdjur

LÄS OCKSÅ: Veterinärbrist leder till pryskisk ohälsa och avhopp