facebooktwittermail d

”Bristen på bredband dödsstöten för landsbygden”

Bredbandsbolagen är inte intresserade av att bygga ut nätet i glesbygden utan vill bara plocka russinen ur kakan. Det hävdar Anne Jakobsson, kommunalråd i Överkalix.

”Jag tror absolut att vi kunde ha haft en större inflyttning. Många vill bo på landsbygden, men förväntar sig också tillgång till internet då”, säger Henrik Nilsson Bokor (S), kommunalråd i Torsås.
”Jag tror absolut att vi kunde ha haft en större inflyttning. Många vill bo på landsbygden, men förväntar sig också tillgång till internet då”, säger Henrik Nilsson Bokor (S), kommunalråd i Torsås. FOTO: SUVAD MRKONJIC

I många kommuner har det skett mycket på bredbrandsfronten. I andra inget alls. Torsås i Kalmar län ligger sämst till med bredbandstillgång för bara en procent av hushållen och en procent av arbetsplatserna utanför tätorterna. Men bottenplatsen hoppas kommunalrådet Henrik Nilsson Bokor (S) att någon annan kommun snart övertar. 2022 är målsättningen att alla invånare, även de på landsbygden, ska ha tillgång till digital infrastruktur.