facebooktwittermail d

Bristande hygien på småländskt slakteri – igen

Livsmedelsverket har åter upptäckt flera brister i hygienen på slakteriet Ello i Lammhult. Nu föreläggs slakteriet att betala 40 000 kronor i månaden om de påpekade problemen inte rättas till.