facebooktwittermail d

Brist på veterinärer hotar djurhälsan

Antalet examinerade veterinärstudenter skulle behöva tredubblas för att täcka rekryteringsbehoven. Detta enligt branschorganisationens rapport för det gångna året.

– Det är stor brist på både veterinärer och djursjukskötare, säger Lena-Liisa Tengblad, VD för Svensk Djursjukvård.

FOTO: GRÖNA ARBETSGIVARE

Den svenska djursjukvårdsbranschen har vuxit i både omsättning och antal sysselsatta under en längre tid, 2018 var inget undantag. Den starka tillväxten kräver att det finns arbetskraft att rekrytera, men antalet utbildningsplatser har inte ökat i samma takt.

– Vi ser djursjukhus som får dra ned på öppettiderna och stänga på helgen för att de inte kan rekrytera den personal som behövs.

Sverige kan inte heller förlita sig på att täcka behovet genom att drivna studenter söker vidare till utbildning utomlands när platserna tryter på SLU.

– Tidigare har vi fått signaler om veterinärbrist från de som jobbar med lantbruksdjur, nu verkar det mer utbrett. Jag pratade med några i går som sa att det är svårare att hitta personal även till smådjursklinikerna, säger Marie Sterning, programstudierektor för veterinärprogrammet på SLU.

Veterinär Ove Wattle undersöker en patient på universitetsdjursjukhuset i Uppsala.
Veterinär Ove Wattle undersöker en patient på universitetsdjursjukhuset i Uppsala.

Krävs utredning

Att skapa fler utbildningsplatser är en omfattande process.

– Det handlar om både personal och lokaler. Ser man ett långsiktigt behov, behöver det utredas hur man kan öka på ett bra sätt, säger Marie Sterning.

Bristen på djursjukskötare kvarstår, samtidigt som programmet har tusentals sökande till sina 80 platser.

Nästan alla de tillfrågade arbetsgivarna i rapporten ser positivt på branschens framtidsutsikter. De kommande årens viktigaste fråga är bristen på legitimerad personal att rekrytera.

– Det är ju inte bristande intresse, väldigt många vill gå utbildningen. Det är antalet platser som är begränsningen, säger Lena-Liisa Tengblad.

Veterinärbristen 2019

Branschorganisationens företagare har uppskattat sitt rekryteringsbehov de kommande 12 månaderna.

346 Veterinärer, varav 70 med specialistkompetens

177 Djursjukskötare och djurvårdare på utökad nivå (nivå 2 och 3)