facebooktwittermail

Brist på råvara bromsar skogsindustrin

Det finns för lite tillgänglig skog att avverka. Därför håller den svenska skogsindustrin tillbaka investeringar och kan tappa andelar på den globala världsmarknaden.

Industrins produktion hade kunnat öka mer, men det går inte att få fram tillräckligt mycket råvara under de kommande åren.
Industrins produktion hade kunnat öka mer, men det går inte att få fram tillräckligt mycket råvara under de kommande åren. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

På 69 procent av all svensk mark växer det skog. Ändå finns det för få träd att avverka för industrins behov. Det visar en ny rapport som tagits fram av konsultföretaget Afry och som är underlag till den kommande skogliga konsekvensanalysen som Skogsstyrelsen och SLU genomför, SKA22.