facebooktwittermail d

Brist på råvara bromsar skogsindustrin

Det finns för lite tillgänglig skog att avverka. Därför håller den svenska skogsindustrin tillbaka investeringar och kan tappa andelar på den globala världsmarknaden.