facebooktwittermail

Jordbrukspolitiskt mörker

Under decennier har signalen från i stort sett alla partier utom Centern varit att jordbrukspolitiken är närmast ointressant, skriver ATL:s ledarskribent.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Nyligen hölls lantbrukets dag i riksdagen. Arrangör var riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) i samarbete med Lantmännen. Professor Johan Kuylenstierna var en av många talare. Och han lyfte en ödesfråga – hur vi på ett hållbart sätt ska föda en växande världs­befolkning.