facebooktwittermail d

Brist på personal till träindustrin

Träindustrin i Västerbotten går för högtryck och fortsatt utveckling begränsas av brist på arbetskraft, rapporterar Sveriges Radio Västerbotten.

Köpsågverken kommer att behöva nyanställa mellan 50 och 60 personer per år och skogsägarföreningens sågverk har behov av lika många.

Inom trämanufakturindustrin krävs ytterligare 200 till 300 personer till Västerbotten per år, enligt länsarbetsnämnden.
ATL