facebooktwittermail d

Bristen på HVO kan få stora ekonomiska konsekvenser

Bensinbolagen tvingas att blanda i mer biodrivmedel i fossila bränslen. Det kan orsaka stor brist på råvara och ökade kostnader för de som i dag kör på ren HVO.