facebooktwittermail

Brist på förädlat granfrö

Det råder brist på svenskt förädlat granfrö fram till 2030.

- Vi har ungefär 50 procent av det granfrö vi skulle behöva i
dag, berättar Curt Almqvist från Skogforsk, som har analyserat behov och tillgångar av frö till skogsplantor fram till 2050.

För tall ser det bättre ut, där kommer ungefär 75 procent av plantmaterialet ur svenskt plantagefrö.

Svenska skogsägare vill gärna använda förädlade frön eller plantor. Men bristen på frö är en begränsning. Kortsiktigt kan en del av bristen lösas genom ökad produktion på befintliga fröplantager. På lång sikt gäller det att nya fröplantager blir anlagda.

Skydda mot insekter


Produktionen på fröplantagerna kan ökas med intensivare skötsel. Viktigt är också att skydda blommor och kottar mot insekter, menar Curt Almqvist. Blomningsstimulerande hormon ökar produktionen och skogsbruket arbetar för att få fram ett sådant medel på marknaden.

I dag kompenseras fröbristen till stor del genom import av vitryska frön och plantor. Detta fungerar bra i södra Sverige, men dispensen som Sverige har från EU går ut 2014.

- Ett sätt att få fler plantor ur varje frö är att göra sticklingar. Då används det absolut bästa förädlingsmaterialet, säger Curt Almqvist. Eva Johansson