facebooktwittermail d

Strikt elkö hämmar industrierna i norr

Enligt Vattenfall behöver det byggas mycket mera elnät för att klara behovet i Norrbotten.