facebooktwittermail d

Brist på digital strategi skapar risker

Det finns stor potential att öka lönsamhet och spara resurser genom en större digitalisering och uppkoppling av det svenska lantbruket. Själva tekniken är välutvecklad men strategier saknas både nationellt och globalt för hur den lämpligast ska användas.