facebooktwittermail d

Brist på bra hästvägar ökar risken för olyckor

Behovet av hästvägar är stort i hela Sverige visar en ny rapport. Den stora bristen på vägar innebär både ökad risk för olyckor och konflikter när hästarna trängs med andra intressen.

- Det är viktigt att ha en säker hästvardag, menar Anna Lundberg, som har gjort utredningen på uppdrag av Hushållningssällskapet.

Hon förklarar att hästen är ett flyktdjur, och den behöver lära sig att fungera bra i olika ute- och trafikmiljöer. Att öka kompetensen kring hur hästar fungerar är viktigt på många fronter. Många hästägare behöver lära sig både hur hästar fungerar, och mer om allemansrätten. Andra trafikanter behöver också veta bättre hur de ska bete sig när de möter hästar.

Alla ska gynnas


Genom att skapa bättre nätverk av ridvägar ska både ryttare och markägare gynnas, enligt Anna Lundberg. Ryttarna får bättre möjligheter att rida ut, och ridningen kan kanaliseras till de vägar som tål belastningen.

- Det borde vara möjligt att ha någon form av ersättning till de markägare som har en stor belastning på sina vägar. Kanske någon form av bidrag per meter ridväg? Och har ryttare bra ridmöjligheter så kanske de ska vara beredda att betala för det, säger hon.

Anna Lundberg är även verksam inom Nationella Nätverket för Hästvägar. De vill arbeta inom de hästorganisationer som redan finns, och få till en bred samverkan mellan olika aktörer, allt från ridorganisationer till Trafikverket, LRF med flera.

Med i planeringen


Nätverket tycker att det är viktigt att få in hästen i samhällsplaneringen.

Antalet hästar i landet ökar, vid senaste inventeringen var de 362 700 stycken. 75 procent av dessa finns i tätortsnära områden.

Genererar jobb


Det ökande hästantalet är positivt för landsbygdens utveckling. Det har visat sig att tio hästar ger upphov till en heltidssysselsättning.

Hästarna bidrar också till att hålla landskapet öppet. Att det finns bra ridvägar i omgivningen är en viktig faktor när man söker stallplats.

- Att det finns ridhus är jättebra, men hästar behöver allsidig träning, och de flesta ryttare vill kunna rida ut, säger Anna Lundberg. Eva Johansson