facebooktwittermail d

Brist på arbetskraft försenar röjningen

Röjningarna blir lidande av de stora problemen att få ukrainska skogvårdsarbetare till Sverige. Men plantorna kommer i backen, enligt skogsägarföreningarna som tillsammans sätter 60 miljoner plantor.