facebooktwittermail d

Brist och krångel försvårar anställning

Svenska trädgårdsodlare upplever att svårigheterna att rekrytera säsongsanställda ökar. Fler arbetsgivare behöver leta arbetskraft utanför EU, men trots förbättringar är ansökan fortfarande komplicerad och mycket tidskrävande.

Här planteras årets jordgubbsplantor i växthuset hos Eva Axelsson utanför Norrköping.
Här planteras årets jordgubbsplantor i växthuset hos Eva Axelsson utanför Norrköping. FOTO: PRIVAT

– Vi får många samtal kring det här, en företagare förlorade sina medarbetare till Norge i väntan på beslut, säger Annika Öhman LRF Trädgård.

Eva Axelsson driver jordgubbsodling på gården utanför Norrköping sedan många år. De har haft många medarbetare från Polen, som innan EU-inträdet behövde arbetstillstånd varje år, men då var ansökningsförfarandet mindre komplicerat och beslutstiden kort.

– Hela ansökningsförfarandet är krångligt och tar mycket tid. Redan när man går in och försöker sätta sig in i hur man ska göra, känns det övermäktigt.

Annika Öhman på LRF Trädgård får många frågor och funderingar kring anställning av säsongsarbetskraft och rekrytering från tredje land.
Annika Öhman på LRF Trädgård får många frågor och funderingar kring anställning av säsongsarbetskraft och rekrytering från tredje land. FOTO: LRF TRÄDGÅRD

Fullmakt kan minska risk

Hon håller just nu på med ansökan för tio medarbetare från Serbien som ska komma och jobba i sommar.

Enligt den nya förenklade ansökan om säsongsarbetskraft, har man rätt att få ett beslut inom 90 dagar.

– Tidigare var man tvungen att ansöka 1,5 år i förväg och det blir väldigt konstigt. Man söker ju arbetskraft för nästa säsong, inte två säsonger framåt.

Ansökan består av en del som arbetsgivaren ska göra och en del som arbetstagaren ska göra, men allt måste vara helt rätt och solklart i ansökan, annars gäller inte garantin om den kortare handläggningstiden.

– Vi har löst det så att jag har fått fullmakt från de vi ska anställa, så jag gör deras delar också för att hålla ihop ansökan och göra risken för missar mindre. Egentligen ska de betala 2000 kronor per person själva för handläggningen av sitt arbetstillstånd, men det är inte alla som har de pengarna. Det blir 20 000 kronor för de vi ansöker om, även om de får avslag.

Jordgubbsodlaren Eva Axelsson står mitt i både årets plantering och i ansökan om arbetstillstånd för tio säsongsanställda till sommaren.
Jordgubbsodlaren Eva Axelsson står mitt i både årets plantering och i ansökan om arbetstillstånd för tio säsongsanställda till sommaren. FOTO: PRIVAT

Svårt att hitta rätt

Tittar man på Migrationsverkets hemsida, är det inte heller helt enkelt att veta vilka blanketter man ska fylla i, eftersom den mest logiska rubriken gäller något helt annat.

– Det finns ansökan för "Bärplockare" och det låter ju rätt, men då blir det jättelång handläggningstid. Det gäller bara skogsbär. Den rätta är ansökan om "Säsongsarbetskraft". Jag blev tipsad av grannar och andra som visste, säger Eva Axelsson.

Förra sommarens skörd från en riktigt bra dag.
Förra sommarens skörd från en riktigt bra dag. FOTO: PRIVAT

Det ingår i ansökan att man måste annonsera ut platserna under minst 10 dagar för att få rekrytera utanför EU.

– Jag har fått väldigt många svar, och faktiskt är några riktiga ansökningar som vi kommer att titta närmare på, främst lokala ungdomar som söker sommarjobb. De flesta är inte aktuella. Många har man inte ens brytt sig om att anpassa ansökan till det jobb man söker, utan de söker allt för att de måste . Det kan stå att "Jag har tidigare vana och vill gärna arbeta på er restaurang".

De fick även en massa ansökningar från Ryssland, trots att de annonserade genom arbetsförmedlingen.

– Nu ska jag sätta mig och svara på alla ansökningar, jag tycker att det är viktigt att i alla fall tacka för ansökan och meddela att de inte gått vidare i rekryteringsprocessen.

Snart är det sommar igen, och då måste det finnas tillräckligt många medarbetare som plockar bären.
Snart är det sommar igen, och då måste det finnas tillräckligt många medarbetare som plockar bären. FOTO: PRIVAT

Frågan lyfts

Bristen på arbetskraft och de hinder som uppstår i rekryteringen, är något som branschen nu uppmärksammar och vill ändra på. Nyligen bjöd man in medlemmarna till samtal och information, med talare från bland annat Migrationsverket.

– Det är flera delar i det här. Dels upplever man att det blir svårare och svårare att rekrytera även i EU och många funderar på arbetskraft från tredje land. Det innebär i sin tur ett helt annat regelverk, säger Marcus Söderlind, ordförande i Trädgårdsdelegationen inom LRF.

Marcus Söderlind, ordförande i Trädgårdsdelegationen inom LRF.
Marcus Söderlind, ordförande i Trädgårdsdelegationen inom LRF. FOTO: LRF

Han säger att man nu lägger stor fokus på frågan.

– Det har kommit till vår kännedom att det även är näringslivsmässiga hinder som vi behöver lyfta. Det jobbar vi med nu, säger Marcus Söderlind.

Han tycker att fler även borde använda sig av arbetsförmedlingen.

– De har fått ett lite dåligt rykte. Folk säger "Arbetsförmedlingen vågar man ju inte gå till, då vet man ju inte vad man kommer ut med", men de tankarna behöver vi få bort.

– Den som inte är nöjd med den hjälp de fått, ska ta upp det. Att hjälpa till med matchning ingår i arbetsförmedlingens uppdrag, säger Marcus Söderlind.

Tänk på det här vid ansökan om arbetstillstånd:

Annonsera ditt anställningserbjudande minst tio dagar skriftligen i Sverige och EU.

Anställningsavtal ska vara i nivå med gällande kollektivavtal eller med vad som är brukligt inom yrket. Lämpligt fackförbund ska få möjlighet att yttra sig om villkoren.

Lönen ska vara minst 13 000 kronor i månaden och medarbetaren ska kunna försörja sig på sitt arbete.

Du kan bli certifierad arbetsgivare hos Migrationsverket och få beslut om arbetstillstånd på högst 20 dagar. Läs mer om vad som gäller och hur du gör på migrationsverkets hemsida.

Jord- och skogsbruk ingår i de branscher som migrationsverket ställer högre krav på. Du som haft anställda med arbetstillstånd kopplat till arbete hos dig, ska redovisa hur ni garanterar lönen. Redovisa skattekontoutdrag för tre månader tillbaka.

För att kunna företräda blivande medarbetare i ansökan, måste du ha fullmakt. Det ger dig rätt att ansöka, ta del av beslut och att överklaga. Här hittar du blanketten fullmakt. Du ska alltid kunna visa upp originalet för Migrationsverket.