facebooktwittermail

Brexit: Handelsavtal måste ge skydd åt dumpning

EU:s framtida frihandelsavtal med Storbritannien måste skydda EU mot illojal konkurrens, prisdumpning och dumpning av skatter, miljö och sociala villkor.

Det slår Europeiska rådets ordförande Donald Tusk fast i sitt utkast till riktlinjer inför brexitförhandlingarna, som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av.

Samtidigt som EU vill ha ett ambitiöst frihandelsavtal med Storbritannien får det inte bli liktydigt med deltagande i inre marknaden eller delar av inre marknaden.

"Det måste innebära en jämn spelplan när det gäller konkurrens och statliga stöd, och måste omfatta skydd mot illojala konkurrensmässiga fördelar", löd utkastet till riktlinjer.

En EU-källa påpekade att brittiska ministrar har fällt oroande uttalanden om både stora statliga stöd för vissa branscher och kraftigt sänkta bolagsskatter för att locka dit företag.

"Inte plocka russinet ur kakan"

"Den inre marknaden är en enhet. Man kan inte plocka russinet ur kakan och låta vissa branscher få tillgång. Vissa EU-länder har fördelar på ett område på inre marknaden och nackdelar på ett annat. Tanken är att det ska jämna ut sig", sade en EU-källa.

Helt visst ökar byråkratin för handeln mellan EU och Storbritannien. Eftersom de två kommer att få olika lagstiftning om till exempel konsumentskydd så måste kontroller upprättas vid gränsen.

"Brexit betyder brexit. Saker kommer att förändras på grund av det brittiska beslutet att lämna EU, inre marknaden och tullunionen", sade en EU-källa.

EU-sidan kan inte utesluta att förhandlingarna bryter samman. Trots en stark vilja att nå ett avtal måste EU förbereda sig på att det inte blir någon överenskommelse.

Den brittiska regeringen har hotat med att ingen uppgörelse är bättre än en dålig uppgörelse.

EU-tjänstemän å sin sida påminde om att relationen är asymmetrisk. Av EU27:s export går 9 procent till Storbritannien medan 44 procent av den brittiska går till EU.

"Hot är aldrig bra instrument i förhandlingar. Tomma hot är värre", sade en EU-tjänsteman.

Den 29 april ska ett EU-toppmöte för de 27 kvarvarande länderna anta riktlinjerna. Sedan ska ett detaljerat förhandlingsmandat utarbetas och antas av ett extra utrikesministermöte den 22 maj.

Därefter kan förhandlingarna starta.

EU27 väntas ställa sig bakom Donald Tusks tanke att förhandlingarna ska ske i två faser. I den första fasen ska frågor kring utträdet lösas. De tre viktigaste frågorna är vad som händer med medborgare som bor i varandras länder, brittiska finansiella åtaganden mot EU samt gränsen mellan Irland och Nordirland.

Först när "tillräckliga framsteg" har nåtts på dessa områden - de 27 EU-ledarna gör bedömningen - kan fas två starta med förhandlingarna om frihandelsavtalet.

"Ingen vill ha onödiga störningar"

"Ingen tror att det är möjligt att förhandla frihandelsavtalet på två år. Men ingen vill ha onödiga störningar, så vi får bygga broar under övergången", sade en EU-källa.

Ett tidsbestämt övergångsarrangemang behövs också eftersom det väntas ta två år för ratificeringen av frihandelsavtalet i omkring 40 nationella och regionala parlament runt om i EU.

Däremot väntas ratificeringen av utträdesavtalet gå betydligt fortare eftersom det bara behöver göras av EU:s utrikesministrar och Europaparlamentet.

Utkastet till riktlinjer understryker att EU vill ha ett omfattande samarbete med Storbritannien utöver handel, som terroristbekämpning och försvar.

En liten men svår nöt att knäcka är Gibraltar. Avtalet kommer inte att gälla i det omtvistade området förrän Spanien och Storbritannien har enats om förutsättningarna.