facebooktwittermail

Brexit är inte över

Skilsmässan trädde i kraft den första januari, men EU och Storbritannien har fortfarande delad vårdnad.

2020 var ett år med dramatiska händelser och enorma förändringar. För den som sökte trygghet i kontinuitet och rutiner var Brexitläget ett välkommet avbrott från kaoset. Förhandlingarna om vilka villkor som skulle gälla när Storbritannien lämnade EU:s inre marknad och tullunion den första januari 2021 var déjà vu på loop. Alla möten var avgörande, alla möten slutade med att det vid närmare eftertanke var nästa möte som var avgörande. Tills julafton då parterna lyckades bryta den ständiga upprepningen och gjorde en omvänd ”Måndag hela veckan” där det lyckliga slutet var att huvudpersonerna slipper se varandra igen. Eller åtminstone tills den översyn som ska ske vart femte år.