facebooktwittermail

Bravikens sågverk i gång

Holmen Timber startar produktionen vid Bravikens sågverk som blir det största i Skandinavien.

Holmen Timber kallar det för "en historisk händelse" i ett pressmeddelande. Produktionen består av konstruktionsvirke av gran som säljs till den skandinaviska och europeiska marknaden.

Produktionen förväntas under 2011 uppgå till cirka 300 000 kubikmeter sågad trävara med målsättning 2013 att nå 550 000 kubikmeter.

Sågverket är dimensionerat för att producera 750 000 kubikmeter. Antalet anställda uppgår till cirka 110 personer.ATL.nu