facebooktwittermail d

Bråttom i Norrskogs många barkborreskogar

300 000 hektar granskog har inventerats i Norrskogs område de senaste veckorna. Skadorna av granbarkborrar är utspridda och i många områden allvarliga. Se webb-tv från helikopterflygningen längst ner i artikeln.

ÖSTERSUND ATL
Några röda grantoppar lyser klart i den gröna mattan av skog under oss när ATL och Skogsägarna Norrskog flyger på 150 meters höjd över en skogsfastighet i Lit, några mil norr om Östersund.

Helikopterpiloten gör en sväng runt gruppen av granar och Lars Nord, skogsinspektor på Norrskog, räknar och gör en markering på kartan i datorn.

Det är ytterligare några färska angrepp i det pågående allvarliga utbrottet av granbarkborrar i Mellannorrland.

Över 1 000 observationer


- Vi har gjort mellan 1 000 och 1 500 observationer med 25, eller fler, nyligen angripna granar, säger David Israelsson, distriktschef på Norrskog i norra Jämtland och samordnare för helikopterinventeringen.

Tillsammans med Skogsstyrelsen har Norrskog tagit fram alla privata fastigheter med mer än 70 procent gran som är över en viss ålder och därmed intressant för granbarkborren.

Det blev omkring 300 000 hektar på hela Norrskogs område i Västernorrland, Jämtland och delar av Medelpad. Och nu är allt inventerat.

Färska skador


Det var bara färska skador som inventerades, inte alla redan döda granar som står avbarrade och torra i skogen. Hur många kubikmeter skog som totalt är dödad och skadad i området har Norrskog inte sammanställt än. Men läget är allvarligt.

Bekämpa och rädda


- Vi står inför att både bekämpa barkborren och att rädda virkesvärden. Det läget har vi aldrig varit i förut. Vi kommer de närmaste veckorna att behöva prioritera avverkning av granbarkborreskog och det betyder att produktionsplaneringen till hela vår industri måste styras om. Och det är allvarligt nog, säger David Israelsson.

Han berättar att Norrskog nu ska omsätta inventeringen till en tidgare planerad bekämpningsplan. Hela skogsbranschen i området har skapat en samverkansgrupp som ska informera alla berörda om det svåra läget.

- Mycket kommer att handla om hur vi ska prioritera våra avverkningsresurser under en begränsad tid och hur vi ska få markägarna att agera i fall man är allvarligt drabbad. Härje Rolfsson