facebooktwittermail d

”Bråttom att visa upp en offensiv jordbrukspolitik”

Det finns stora förväntningar på den nya regeringens jordbrukspolitik.

Krävs framtidstro. FOTO: THOMAS ADOLFSÉN/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Höstdimman ligger tät över den nya regeringens politik för jord- och skogsbruk. I en intervju i ATL svävar den nye landsbygdsministern Peter Kullgren (KD) på målet när det gäller kommande satsningar.

Det finns stora förväntningar. Inför valet lovade samarbetspartierna bland mycket annat ett minskat regelkrångel och bättre myndighetsutövning. Nu är det upp till bevis.

För ett år sedan ville Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lägga inemot en miljard extra i stöd och ersättningar till lantbruket. Nu får vi se om ambitionerna finns kvar.

Det stöd till vallodling som plockades bort av den förra regeringen hade starkt stöd av denna regering före valet. Nu väntar vi på leveransen.

Det finns mycket att göra, och det finns mycket för den nye ministern att läsa och studera. Ett lästips är genomgången i ATL av de politiskt beslutade stödens andel av jordbruksföretagens omsättning.

Den visar tydligt hur viktiga de är, men också hur olika mycket de betyder för olika företag. Medianen för de undersökta aktiebolagen var 11 procent. Mest betyder stöden i Norrlandslänen, Värmland och Dalarna, minst betydelse har de i södra Sverige.

Ludvig & Co som i sin verksamhet även kan se enskilda firmors resultat anger att stöden står för 16 procent av omsättningen, alltså en högre andel än hos aktiebolagen, och speglar ännu bättre tillståndet för hela jordbruket.

Om vi i stället ser på stödens betydelse för företagets resultat står det klart att utan en jordbrukspolitisk stöttning finns det inget överskott i väldigt många företag. I den så kallade EEA-kalkylen, där Jordbruksverket gör en totalkalkyl över det svenska jordbruket, uppgår de totala politiska stöden och ersättningarna till 9,8 miljarder kronor 2021.

Den företagsinkomst som ska ge ersättning till eget arbete och eget kapital uppgår till 7,9 miljarder på en total omsättning på 68 miljarder. Utan politiskt stöd skulle det vara minusresultat i kalkylen. Politikerna har stor betydelse.

Klena vinstmarginaler är också en komplikation att ta hänsyn till när förslaget på ett jordbruksavdrag förhoppningsvis ska utredas vidare. Utan en vinstmarginal finns inget underlag att dra av ifrån och på det sättet minska skatten.

Detta är viktigt att ha med sig när regeringspartierna och Sverigedemokraterna ska utforma sin jordbrukspolitik. Liberalerna har i sitt DNA frihandel och nedskärning av stöden till jordbruket. Så som verkligheten ser ut vore det inget annat än nedmontering av den svenska produktionen. Det är inte vad vi förknippar med höjd beredskap och säker försörjning i kris och krig.

Naturligtvis finns det många jordbruksföretag som går bra. Det beror i många fall på att man driver flera verksamhetsgrenar, till exempel entreprenad och snökörning. Det är klokt att ha flera ben att stå på, men ofta betyder det också att detta subventionerar ett jordbruk som inte riktigt bär sig.

Peter Kullgren har fått mycket att fundera på. Ekonomiskt trängda konsumenter väljer nu billigare alternativ i butiken. Det betyder att specialsortiment som ekologiskt tappar marknadsandelar.

När det kniper i premiumsegmentet kan man frestas att sätta in åtgärder för att främja till exempel ekologiskt. Så gjorde den tidigare regeringen. Trots ansträngningarna har det inte fungerat, konsumenterna har mer och mer valt bort ekologiska livsmedel.

Svenskproducerat har däremot gått bra och ökad sin marknadsandel under pandemin. Tyvärr kommer nu andra signaler. Trots en lågt värderad krona tar importerade livsmedel över från svenskproducerat. Importen av kyckling växte med 16 procent första halvåret och svensk kyckling tappade marknadsandelar trots en ökad konsumtion.

I det här läget är det viktigt att tänka brett. Det är svenskproducerat över hela linjen som ska främjas genom en framsynt politik från den nya regeringen, snarare än att rikta stöd till nischproduktion.

Idéer om vad som behöver göras har ju funnits, det är bara att kavla upp ärmarna och jobba på.

Läs också: 

Inga besked om extra miljarden från landsbygdsministern

”Landsbygdsfrågorna får tyngste statssekreteraren”

”Nya regeringen ett jordbrukspolitiskt svek”