facebooktwittermail d

”Bråttom att rädda svensk livsmedelsförsörjning”

Det krävs kraftfulla åtgärder för att trygga Sveriges matberedskap och mildra effekterna av prishöjningar för svenska hushåll. Det skriver Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson John Widegren i en debattartikel.

”Vi går nu fram med en rad förslag som syftar till att öka den globalt viktiga veteproduktionen, minska risken för nedläggningar av köttproduktion och få mer bördig mark att brukas.” Det skriver John Widegren (M). FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Kriget i Ukraina är inne på sin andra månad och det finns inga tecken på en lösning i närtid. Konsekvenserna för det svenska jordbruket, och därmed för matpriserna och för vår beredskap, riskerar att bli omfattande och långvariga. 

Därför går vi nu fram med en rad förslag som syftar till att öka den globalt viktiga veteproduktionen, minska risken för nedläggningar av köttproduktion och få mer bördig mark att brukas.

Redan innan Rysslands invasion av Ukraina var svenska livsmedelsproducenter hårt pressade av kostnadsökningar. Orsaken var störningar i de globala handelsflödena till följd av pandemin och höga svenska skatter.

Kriget har nu lett till ytterligare kostnadsökningar på flera olika områden. Ryssland och Ukraina står för betydande delar av handeln med bland annat mineralgödsel, djurfoder och vete. Priset på olja och gas har skjutit i höjden och väntas stiga ytterligare i takt med att sanktionerna mot Ryssland skärps.

Svenska hushåll har redan börjat se prishöjningarna i mataffären, men de stora prisökningarna ligger sannolikt framför oss om svenska jordbrukare tvingas avveckla produktionen. En sådan situation skulle även ytterligare försämra den svenska livsmedelsberedskapen.

Idag är Sveriges självförsörjning av livsmedel runt 50 procent, vilket kan jämföras med Finlands 80 procent. Hälften av vår mat är importerad, en sårbar situation i dagens omvärld.

EU-kommissionen har möjliggjort för tillfälliga undantag från regler för odling och utdelning av statsstöd för att stötta jordbruket. Tillfällig uppodling av trädor tillåts och undantag från statsstödsregler för jordbruk och fiske innebär nu att medlemsländer kan ge direkt stöd till gårdar.

Regeringen har hittills varit passiv inför den annalkande krisen. Moderaterna menar att det nu krävs kraftfulla åtgärder för att trygga Sveriges matberedskap och mildra effekterna av prishöjningar för svenska hushåll. Vi har därför tagit initiativ i riksdagens finansutskott till bland annat följande förslag:

• Inför ett växtodlingsstöd med tyngdpunkt på vete, Sveriges största matgröda och en grundläggande stomme i vår matberedskap. Ryssland och Ukraina står för en stor del av världens veteproduktion och vete riskerar nu att bli en global bristvara. Att säkra produktionen av vete samt foderråvaror i Sverige bör därför prioriteras.

• Utöka det föreslagna stödet till gris- och fjäderfäsektorn och inför stöd till nötkreatur- och fårproduktion upp till EU:s maxnivå. Vi vill undvika att det höga kostnadsläget tvingar fram minskad produktion, vilket skulle ta lång tid för branschen att återhämta sig från.

• Lätta på växtföljdskraven så att jordbrukare ges möjlighet att utnyttja all sin mark så effektivt som möjligt utan att det påverkar deras förgröningsstöd. På så vis kan vi få mer bördig odlingsmark i produktion.

Moderaterna hoppas nu på stöd från riksdagens partier för våra nya förslag. Totalt diskuteras nu stöd på upp till 4,6 miljarder kronor i riksdagens finansutskott. Tillsammans med Moderaternas redan sedan tidigare bifallna förslag om att sänka skatten på drivmedel innebär de en kraftfull lättnad av kostnadstrycket på jordbruket.

Nu måste regeringen snabbt ge myndigheterna i uppdrag att utforma och genomföra stöden. Det är bråttom att rädda den svenska livsmedelsförsörjningen.

John Widegren (M)
landsbygdspolitisk talesperson