facebooktwittermail

Bränslet blir bättre för miljön

Både bensin- och dieselbilar ska få bättre miljöegenskaper genom ökad iblandning av biobränslen.

Från och med 1 maj tillåts ökad lågiblandning av biobränsle i bensin och diesel vilket kommer att minska klimatpåverkan från bilar. Det nya bränslet för bensinmotorer kallas E10 och har upp till 10 procents i­blandning av etanol.

På motsvarande sätt kommer iblandningen av Fame, i praktiken rapsbränslet RME, i diesel att kunna ökas från dagens 5 till 7 procent.

Den ökade lågiblandningen möjliggörs av föreskrifter i det europeiska bränslekvalitetsdirektivet och minskar på årsbasis enligt Bil Swedens beräkningar koldioxidutsläppen motsvarande
170 000 bensindrivna personbilar.

För bilar som inte kan använda E10 kommer en bränslekvalitet med upp till 5 procent etanol att finnas kvar, det vill säga samma iblandning som bensinen har i dag.
ATL