facebooktwittermail

Teleskoplastare får bränslesparande start stopp-teknik

Många biltillverkare har sedan länge byggt in start och stopp-teknik i sina modeller för att spara bränsle vid rödljus och annan tomgångskörning. Men nu börjar tekniken även leta sig in i lantbruksmaskiner.

Flera av Manitous teleskoplastare får start- och stoppteknik.
Flera av Manitous teleskoplastare får start- och stoppteknik.

På Sima i Paris belönas Manitou för en specialfunktion som har byggts in i flera teleskoplastarmodeller. Funktionen har döpts till Eco Stop, och bygger på att motorn stängs av i samband med tomgångskörning när föraren lämnar hytten.

Till grund för produktutvecklingen ligger en stor datainsamling från en rad uppkopplade Manitou-lastare som visade att motorn står på tomgång utan förare under 15-30 procent av körtiden. Med 1 000 körtimmar per år skulle detta spara upp till 4 500 euro (46 192 kronor) bara under de tre första åren i elitmodellen MLT 737, framhåller företaget.

Uträkningen är förutom minskade bränsle- och underhållskostnader även baserad på en uppskattning av den minskade värdeminskningen i beloppet. För att öka flexibiliteten kan funktionen enkelt slås på och av vid behov, men också eftermonteras i flera modeller i MLT-serien som har producerats från september i år.

Innovationen har belönats med en bromsmedalj på Sima-mässan som anordnas i Paris i februari.