facebooktwittermail

Branschutbildning för arbetslösa stoppas

Arbetsförmedlingens snabbutbildning, som går ut på att få ut arbetslösa i lantbruket, har stoppats. Anledningen är att oron för att få tag på utländsk arbetskraft efter coronautbrottet nu har mildrats.

Snabbutbildningen skulle bland annat göra det möjligt för arbetslösa att ta olika jobb inom trädgårdsnäringen.
Snabbutbildningen skulle bland annat göra det möjligt för arbetslösa att ta olika jobb inom trädgårdsnäringen. FOTO: JONATAN JACOBSON

Den två veckor långa utbildningen startades av Arbetsförmedlingen tillsammans med Hvilan utbildning. Syftet har varit att tillgodose arbetskraftsbehovet i coronakrisens spår. Men eftersom bristen på utländsk arbetskraft inte verkar ha blivit så stor som befarat, avvaktar nu många gårdar och därför läggs också utbildningen på is för nya sökande, skriver SVT.