facebooktwittermail d

Branschen om regeringens förslag om utökat krispaket

Regeringen vill utöka krispaketet till lantbruket med 100 miljoner kronor. Pengarna ska gå till att sänka dieselskatten ännu mer. 

De branschorganisationer som ATL pratat med anser att det är ett bra förslag – men att mer behövs för att stävja kostnadskrisen.