facebooktwittermail

Branschen enig - smärtlindring vid kastration

Den svenska grisbranschen har enats om att under våren införa smärtlindring i samband med kastration av smågrisar.

Frågan har debatterats vitt och brett de senaste dagarna - och nu gör alltså branschen gemensam sak.

På Svenska Djurhälsovårdens hemsida skriver företrädare för Svenska Djurhälsovården (Svdhd), Kött och Charkföretagen, Grisföretagarna och LRF att man nått en branschöverenskommelse om att införa smärtlindring.

Fungerande alternativ


Lantbruksnäringen med Svenska Djurhälsovården säger sig vilja fasa ut obedövad griskastrering. Men samtidigt måste alternativen ge ett bra djurskydd, fungera praktiskt för både bonde och slakterier samt accepteras av konsument och handel.

NSAID-preparat


Forskningar har visat att smärtlindring genom så kallade NSAID-preparat som ges till smågrisar vid kastration ger god effekt under sårläkningsprocessen, skriver företrädarna.

Den sammantagna smärtan hos grisen minskar därmed och de uppmanar Sveriges grisföretagare att ge smågrisarna NSAID-preparat inför kastrationen.

Nyligen ska ett NSAID-preparat ha registrerats i Sverige för användning till smågrisar för lindring av postoperativ smärta i samband med kastration, enligt Svdhv.

Inte slutgiltig lösning


Men smärtlindring är inte den slutgiltiga lösningen slår företrädarna fast.

Alternativen i dag är vaccinering mot galtlukt, och lokalbedövning vid kastration.
En utvärdering av vaccinet pågår och beräknas vara klart i slutet av 2011.

Jordbruksverket tillåter sedan 1 april djurägare, efter utbildning, att lokalbedöva grisar innan de kastreras. Svenska Djurhälsovården har även tagit fram en kursplan för utbildning där djurägare även får utbildning i säker injektionsteknik vid vaccination mot galtlukt.

- Detta är viktigt innan vi kan rekommendera vaccinering generellt. Slakterierna måste även ha väl fungerande rutiner för att kontrollera resultatet av vaccineringen, även i stor skala, säger Sten-Olof Dimander vd för Svenska Djurhälsovården i en kommentar på hemsidan.

Företrädarna vill även se en samsyn i frågan inom EU för att inte försämra de svenska böndernas konkurrenskraft. ATL.nu