facebooktwittermail d

Vill ha skattbefrielse för biooljor för uppvärmning

Elda värmepannor med bioolja är 75 procent dyrare än med fossil olja. Därför måste de hållbara alternativen skattebefrias – skyndsamt.

Om skatten på vissa biooljor försvinner underlättas utfasningen av fossil olja elproduktionen i kraftvärmeverken, menar Energiföretagen Sverige, Svebio och biooljeleverantören Canoil AB.
Om skatten på vissa biooljor försvinner underlättas utfasningen av fossil olja elproduktionen i kraftvärmeverken, menar Energiföretagen Sverige, Svebio och biooljeleverantören Canoil AB. FOTO: MOSTPHOTOS

Det begär Energiföretagen Sverige, Svebio och biooljeleverantören Canoil AB, i en hemställan till Finansdepartementet. Annars blir det svårt att klara utfasningen av fossilolja, menar branschaktörerna.

Bakgrunden är att det från 1 januari i år är full energi- och koldioxidskatt på viss bioolja. Det har gjort det 75 procent dyrare att använda förnyelsebara alternativ jämfört med fossil olja, enligt dem.

Slopa skatten för HVO och UCOME (Used Cooking Oil Methyl Ester) är därför deras förslag.

– Eftersom dessa biooljor inte är livsmedelsbaserade och det heller inte finns risk för så kallad överkompensation bör det vara fullt möjligt att skattebefria dessa enligt EU:s statsstödsregler. Vi anser att regeringen skyndsamt behöver anmäla en skattebefrielse av de här biooljorna hos EU-kommissionen eftersom det är en nödvändig förutsättning för att klara utfasningen den sista fossiloljeanvändningen i uppvärmningen till rimliga kostnader, säger Erik Thornström, på Energiföretagen Sverige, till Bioenergitidningen.

Branschaktörerna menar också att biooljeskatten ger en stor osäkerhet om framtida skattevillkor och därför gör det mycket svårt att ta de långsiktiga investeringsbeslut som skulle innebära en utfasning av fossil olja.