facebooktwittermail d

Bränning ökar risk för barkborreangrepp

Att bränna för att öka den biologiska mångfalden kan vara en nyttig skogsvårdsåtgärd. Men forskare vid SLU visar att åtgärden också kan öka risken för angrepp av skadeinsekter.

Att bränna ökar risken för skadeinsekter, luckhuggning kan vara en bättre åtgärd, visar en studie från SLU.
Att bränna ökar risken för skadeinsekter, luckhuggning kan vara en bättre åtgärd, visar en studie från SLU. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

För att öka den biologiska mångfalden eller mängden död ved, något som gynnar många arter, kan skogsägare utföra olika naturvårdande åtgärder som exempelvis bränning eller luckhuggning.

Men detta kan samtidigt öka risken för angrepp av skadeinsekter, visar forskning från SLU. I en studie som publicerats i Journal of Applied Ecology, konstaterar forskarna att just bränning kan få oönskade effekter.

Räknade barkborrearter

Genom att räkna antalet barkborrearter i sex områden med naturvårdsbränningar, sex områden med luckhuggningar och sex områden utan åtgärder, har forskarna granskat hur de här skogsvårdsåtgärderna påverkat den biologiska mångfalden och risken för skadeangrepp.

”Våra resultat visade att artrikedomen av barkborrar ökade lika mycket av naturvårdsbränningar som av luckhuggningar, men att endast bränningarna ökade antalet träddödande barkborrar och antalet träd angripna av barkborrar”, säger Simon Kärvemo, forskare vid SLU som medverkat i studien i ett pressmeddelande.

Bland de träddödande arterna hittade forskarna bland annat dubbelögad bastborre och sextandad barkborre. Den fruktade granbarkborren kunde inte utvärderas ordentligt i försöket eftersom för få insekter av den arten fångades i forskarnas fällor.

Bränning ökar risk för skadeinsekter

Slutsatsen av forskarnas undersökning blir att skogsägaren bör välja naturvårdsåtgärd noga.

”Om man tänker sig utföra restaurering i områden där en hög risk för skador och utbrott av barkborrar föreligger bör man överväga luckhuggning snarare än bränning. Samtidigt bör man vara medveten om att bränning kan gynna vissa specialiserade och hotade arter på ett sätt som luckhuggning inte gör”, säger Simon Kärvemo.