facebooktwittermail d

Brandutredare kräver att någon ställs till svars

Aud Sjökvist, regeringens särskilda utredare av skogsbranden i Västmanland, kräver att ansvariga myndigheter och andra aktörer ska kunna ställas till svars för den bristande krishanteringen av branden i fjol.

I sin rapport i våras kom Aud Sjökvist med skarp kritik mot räddningsinsatsen för ett år sedan, rapporterar TT.

– Det var när jag träffade drabbade som frågan lyftes. Hur utkräver man ansvar av myndigheter som sitter och väntar på att bli inkallade och inte agerar, och räddningstjänsten som inte gör det de säger i sina handlingsplaner? säger hon till TT.

Krishanteringen brast

Hon anser att de aktuella kommunerna och räddningstjänsten brutit mot de krav på en fungerande krishantering och krisberedskap som bland annat ställs i lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Någon måste ställas till svars

Hon efterlyser nu bättre tillsyn och någon form av konkret ansvarsutkrävande.

– Kanske skulle man kunna förelägga kommuner med vite för att se till att man har en fungerande räddningstjänst, säger Aud Sjökvist till TT.

 

Läs mer om storbranden i Västmanland 2014 här:

Så eller planta – det är frågan efter branden
Stöd till skogsmaskiner efter Sala-branden
Lantbrukare som ställde upp vid branden belönas
Utan frivilliga hade det aldrig gått 
60 extra miljoner till brandarbete
Regeringen avsätter 300 brandmiljoner 
Hel by fick evakueras
Krav på ökat brandansvar i skogen
Klimathotet ökar trycket på skogen
Skogsbrand utreds av åklagare
Lärdomar av storbranden ventileras
Södra ser över rutinerna 
Frivilliga tar hand om djur
Ä
nnu kan ingen hållas ansvarig för Salabranden
S
verige oförberett på en ny storbrand