facebooktwittermail d

Bränder kan upptäckas i tidigare skede med hjälp av satelliter

Med hjälp av data från SMHI:s satelliter går det att upptäcka bränder i glesbygd. Tekniken gör det möjligt att detektera och lokalisera dem tidigare.  

 – De bränder vi kan bli tidigare på har stor betydelse, säger Leif Sandahl på MSB.