facebooktwittermail d

Brakförlust för LRF

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, redovisar en förlust efter skatt på 665 miljoner kronor för 2022 efter att tillskottet från de finansiella placeringarna uteblivit när börsen vänt neråt.

Anna Karin Hatt.
Anna Karin Hatt. FOTO: JOHANNA NORIN

Efter ett starkt år på börsen under 2021 kunde en förlust i rörelseverksamheten vändas till vinst för resultatet efter skatt med hjälp av avkastningen från de finansiella placeringarna. När börsen i stället vikit neråt blir det i stället en negativ avkastning och en brakförlust hela vägen ner till sista raden.