facebooktwittermail

Bra väder speglar av sig på höstrapsen

Trots att spannmålsskörden är i full gång börjar sådden av höstraps att närma sig. Bra skörd och högt pris på rapsen gör att en stor sådd kan vara att vänta.

FOTO: HÄRJE ROLFSSON OCH TT

Medan spannmålströskorna ännu rullar har planeringen för årets sådd av höstraps börjat.